img
img
img

Amigo

Amigo là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Được thành lập từ năm 2004, sau 10 năm thành lập công ty đã có sự thay đổi diện mạo với bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước phát triển lên một tầm cao mới.

AM5 là công ty đã được lựa chọn để tổ chức sự kiện đánh đấu 10 năm thành lập và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Amigo vào tháng 12/2014. Ngoài sự kiện nói trên, AM5 cũng là đơn vị sản xuất TVC kỷ niệm cột mốc đáng nhớ đó của Amigo.

www.amigo.vn