img
img
img

Bản Nguyên - Hà Trần

Trong các hoạt động nghệ thuật của mình tại Việt Nam, ca sĩ Hà Trần đã lựa chọn AM5 làm công ty quản lý, tư vấn và truyền thông. 

AM5 đã tiến hành tư vấn và thực hiện thương mại điện tử cho website www.bannguyen.vn. Đây là website đầu tiên của một ca sĩ tại Việt Nam có hình thức thanh toán trực tuyến.

 www.bannguyen.vn