img
img
img

Công ty TNHH khóa Huy Hoàng

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng là nhà sản xuất khóa chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trải qua chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển, Khóa Huy Hoàng luôn biết kế thừa giá trị truyền thống, đổi mới hình ảnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Và AM5 đã có những tư vấn chiến lược, làm mới hình ảnh cho thương hiệu lâu đời này.

AM5 đã tiến hành tư vấn, thiết kế nhận diện thương hiệu, logo, xây dựng website, tư vấn hệ thống quản trị nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu dài hơi cho Khóa Huy Hoàng.

Đặc biệt, AM5 là nhà sản xuất chiến dịch truyền thông "Khóa Huy Hoàng - Bảo vệ tình yêu và cuộc sống" tại CGV Vincom Bà Triệu, Hà Nội và series TVC gia đình nhà Voi, biểu tượng của Khóa Huy Hoàng trong các chiến dịch truyền thông sắp tới.

www.khoahuyhoang.net