img
img
img

Finovi

Công ty cổ phần công nghệ Finovi là một công ty trong lĩnh vực fintech, chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán tài chính nhanh chóng và tiện lợi cho khách hàng. 

Am5 đã tư vấn và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Finovi để tạo hình ảnh chuyên nghiệp và đồng bộ cho công ty trong lĩnh vực fintech này.