img
img
img

Nhà sàn Collective

 Nhà Sàn Collective là một tập hợp các nghệ sỹ theo trường phái nghệ thuật đương đại của Việt Nam. Điểm nổi bật của Nhà Sàn Collective là các dự án nghệ thuật, các buổi triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đương đại của các nghệ sỹ, thông qua đó muốn gửi gắm những thông điệp, triết lý về cuộc sống, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong những bước hoạt động của mình, Nhà Sàn Collective đã kết hợp với AM5 trong việc tư vấn marketing, truyền thông nhằm quảng bá những hoạt động của Nhà Sàn Collective rộng rãi đến với công chúng yêu thích nghệ thuật đương đại.

www.nhasan.org